HUKUK Danışmanlığı

Mar 27th, 2014

Bilindiği üzere, Dernekler Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca hazırlanan ÖGEDER Dernek Tüzük’ünün  2. maddesinde;

“Dernek, öğretim elemanlarının özlük haklarını korumak ve iyileştirmek, mobbing ile mücadeleye destek olmak ve eğitim-öğretim çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur” gerekçesine yer verilmiştir.

Bu itibarla; dernek Yönetim Kurulu kararı uyarınca, dernek merkez yönetim kurulu üyelerinin ve tüm ülke genelindeki dernek üyelerinin, idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, üyelerin ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek, derneğimizin hizmet koluna giren ve müvekkil dernek üyelerinin menfaatlerini ihlal eden idarî düzenlemelerin Anayasa, kanunlar ve mevzuata aykırı olan kısımlarının iptali için yargı yoluna başvurmak, dernek ve üyeleri aleyhine açılmış ve açılacak davalarda taraf olmak veya müdahil olmak,hukuki konularda mütalaa vermek, müvekkil derneğin şubelerinden, temsilcilerinden ve üyelerinden gelen hukuki sorunlarla ilgili görüş bildirmek ve sözlü/yazılı hukuki yardımda bulunmak, bu hususlarda danışmalık hizmetini vermek ve yukarıda sayılan işlerin kapsamına dahil olan icra takiplerinin ÖGEDER Hukuk Danışmanlığı tarafından yürütüleceği hususunu üyelerimize önemle duyurulur.

Vahdet ÖZKOÇAK
ÖGEDER Genel Başkanı

Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) İletişim

E: bilgi@ogeder.org

G: 0533 335 95 44

F: https://www.facebook.com/ogedernek

T: https://twitter.com/ogedernek

NOT: Evrakları göndermek için adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Kütüphane Binası 6.Kat 06100 Sıhhiye /ANKARA

 

ÖGEDER Forum’dan takip etmek için tıklayınız.